Simbol z namenom, delavnica

Sreda in četrtek, 26. in 27. 10. 2016
14.00–17.00
MMC KIBLA
Miha Kosmač

Sodelujoči bodo pripravili vizualizacijo rezultatov iz prejšnje delavnice. Raziskovali bomo, kako zgodbo prevesti v prepričljivo podobo. Podoba najbolje deluje takrat, ko ni zgolj izjava, temveč je hkrati tudi vabilo gledalcu, naj sodeluje v razpravi.  
V času delavnice se bomo osredotočili na ustvarjanje vizualnih izrazov zgodb. Ta proces pa se ne začne preprosto s končnimi idejami, torej vizualnimi rešitvami, ampak tako, da natančno vemo, kaj želimo sporočiti, komu želimo to sporočiti itd., in kako lahko to vpliva na situacijo. V procesu oblikovanja podobe je pomembno izbrati najprimernejši medij, še pomembneje je razmisliti o tem, kako lahko zgodba doseže najširšo možno publiko. Eden izmed rezultatov delavnice bo izdelana končna vizualna podoba.  

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap