Predstavitev: Design Week 2016

Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
četrtek, 10. 11. 2016, 12.00–14.00

četrtek, 10. 11. 2016, 12.00–14.00

Fakulteta za strojništvo bo predstavila kreacije leta 2016, ki so nastale v okviru 5. mednarodne zimske šole Design Week 2016. Študentje so se osredotočili na modo v luči tehnologije, individualnih konceptov in inteligentnih oblačil, na igro svetlobe in kontrast svetlo-temno v tehniki prostoročnega tkanja.

Posebnost CEEPUS zimske šole Design Week je v njenem združevanju znanstvenih in umetniških disciplin in povezovanju kreativnosti študentov z različnih univerz in dežel. Študenti se bodo v okviru predavanj in delavnic soočili s teoretičnimi in praktičnimi vidiki oblikovanja, sodobno nosljivo računalniško tehnologijo in novimi rešitvami. V interdisciplinarno zasnovanih kreativnih delavnicah (Svetlo-temno, Moda v luči tehnologije, Igra svetlobe, Fotografija – risanje s svetlobo, 3D orodja za modeliranje oblačil v procesu načrtovanja, Portfolio, Transparentnost, Raziskava transparentnosti bele materije na primeru male bele obleke) bodo razvijali ideje in snovali individualne koncepte novih rešitev.

http://designweek.um.si/

Vodja projekta: prof. dr. Jelka Geršak, Vodja Raziskovalno inovacijskega centra za design in oblačilno inženirstvo
 

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap