Delavnica kratkega videa

v sodelovanju s Šolskim centrom Ptuj, Srednja elektro in računalniška šola
Četrtek, 10. 11. 2016 od 10. do 14. ure
Petek, 11. 10. 2016 od 10. do 14. ure
Mentor: Franc Vrbančič

Vsebina delavnice povezuje umetnost, znanost in tehnologijo. S pomočjo tehnologij, ki so na voljo, s sodobnimi telefoni, tablicami in podobnim lahko vsak postane avtor, snemalec in režiser kratkega filma. Tehnologija je sicer potrebno in tudi širše dostopno, ne pa tudi zadostno merilo za estetski, družbeno in pravno sprejemljiv film. Na festivalu bomo spregovorili o tem in prikazali primer izvedbe kratkega filma. V dogajanje bomo aktivno vključili tudi obiskovalce.

Ključne besede: film, video, novi mediji

Mentorji: Franc Vrbančič, Domen Mlakar in Sašo Ristov
 

Franc Vrbančič je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Diplomiral leta 1992 na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Zaposlen je v ŠC Ptuj, na Elektro in računalniški šoli kot učitelj strokovno teoretičnih predmetov. Od leta 1996 se aktivno ukvarja z računalniškim izobraževanjem in opismenjevanjem ter uvajanjem mladine in odraslih v raziskovalne in druge projekte. Je avtor strokovnih člankov in referatov s področja uvajanja informacijsko komunikacijskih tehnologij v izobraževalni proces mladine in odraslih.

Domen Mlakar in Sašo Ristov sta dijaka tretjega letnika Elektro in računalniške šole Šolskega centra Ptuj. Aktivno se ukvarjata z raziskovanjem filma in fotografije, udeležujeta se tudi tekmovanj in dogodkov s področja video produkcije.

Četrtek, 10. 11. 2016 od 10. do 14. ure
Petek, 11. 10. 2016 od 10. do 14. ure

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2022 © KIBLA | Cookies | Sitemap