Creative Idea Module

Torek 25. 10. 2016, 14.00–16.00
MMC KIBLA
Aleksandra Kostič, Irena Pamič

Creative Idea Module spada med dejavnosti "privabljanja občinstva", ki se izvajajo v sklopu projekta RISK CHANGE.  Modul ustvarjalnih idej je zasnovan kot možen nov način kreativnega izobraževanja. Namenjen je različnim ciljnim skupinam in predvideva različne rezultate. Gre za neformalni izobraževalni model, ki ga prenašamo po zgledu dobrih EU praks. Prvi korak je identifikacija problema, nato sledi iskanje rešitev s pomočjo modula. Z aktivnim in angažiranim sodelovanjem udeležencev, organiziranih v majhne skupine, ki odsevajo interdisciplinaren pristop k izboru, govorimo o "k rešitvam usmerjeni ustvarjalnosti". 

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap