Javini programerski firbci

Mobilna aplikacija za operacijski sistem Android
Četrtek 10. 11. 2016, od 9. do 14. ure
Petek 11. 11. 2016, od 9. do 14. ure
Mentor: Matjaž Kranjc

Vsebina tečaja vključuje osnove usmerjenega programiranja, uporabo vmesnikov, dedovanje, uporabo v praksi ter obdelavo napak; skupinski končni produkt bo realiziran in testiran med širšo publiko. Aplikacija se gradi v sklopu pred-dogodkov festivala KIBLIX2016, kjer udeleženci pridobivajo znanje in rešujejo zastavljeno problematiko za končni cilj, festivalsko mobilno aplikacijo za Android operacijski sistem. Namen aplikacije je obiskovalcu ponuditi vizualizacijo razstavnega prostora in dogajanja, razstavljenih umetniških del ter dogodkov na festivalu. Vsebina aplikacije obravnava tri iztočnice za aktivno vključitev obiskovalca na festivalu; umetniški, tehnični in izobraževalni pristop.

Ključne besede: programiranje, aplikacija

Mentor: Matjaž Kranjc

Matjaž Kranjc se ob svojem delu zavzema tudi za neformalno izobraževanje na področju računalništva in osnovnega programiranja. Deloval je na projektih Mobilna storitvena platforma Telekoma Slovenije, ERP sistema, namenjenega majhnim in srednje velikim gradbenim podjetjem, integracije web servisov in orodja MS Nav Dynamics za več slovenskih podjetij in izdelal več manjših namenskih programov in modulov za različna podjetja in naročnike.

Preddogodki
od 14. aprila 2016 do 16. junija in od 8. septembra do 9. oktobra 2016 (ob četrtkih)
13. 10. 2016
20. 10. 2016
27. 10. 2016

Na festivalu KIBLIX:
Četrtek 10. 11. 2016, od 9. do 14. ure
Petek 11. 11. 2016, od 9. do 14. ure

in
3. 11. 016

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap