Žarko Bašeski (MK)


Ezekiel
2012
Materiali: poliester, silikon, naravni lasje
120 x 46 x 35cm

Skulptura (Ezekiel) predstavlja podreditev temu, kar lahko zazna oko; popolno predanost in obsedenost z opazovanim. V "ekstazi hiper-realnosti" našega postmodernega sveta je človek kakor okamenel, zgrožen nad pretirano bližino stvari, nad njihovo omniprezenco in teleprezenco, nad totalno promiskuiteto vseh stvari, ki ga obkrožajo in katerim se predaja brez odpora...

http://zarkobaseski.net/work/ezekiel.html

David
2012

poliester, silikon, naravni lasje
112 x 54 x 43 cm

Historična travestija (figure Davida, Ezekiela in Tomaža, oblečene v sodobne kostume) razkriva moderno dramo. Tri skulpture označujejo tri možna stanja ali situacije, v katerih se utegne znajti človek današnjega časa. Prva, najimpresivnejša skulptura prikazuje moment osvojitve perspektive neke druge osebe, pogleda Drugega. Posedovanje perspektive druge osebe je tukaj predstavljeno v obliki iztaknjenega Goljatovega očesa, ki ga David kljubovalno drži v roki, in pomeni imeti moč... 

http://zarkobaseski.net/work/david-2012.html

Soočenje
2016

poliestrska smola, steklena vlakna, silikon, lasje
70 x 42 x 48 cm

Dve skulpturi, ki sestavljata instalacijo Soočenje, ponujata avtorjevo interpretacijo dveh figur, ujetih v krču, pozicioniranih v položaju fetusa, z rokami v samo-obrambi; predstavljata realistično podobo groze tega sveta ter izražata človekovo potrebo po obrambi pred naravnimi katastrofami, nesrečami, ki jih povzroči človek in celo potrebo po obrambi pred samim seboj.

Na ogled v MMC KIBLA

http://zarkobaseski.net/work/facing.html

http://zarkobaseski.net/index.html

 

Žarko Bašeski, rojen 1957. v Prilepu, je kipar in profesor na Fakulteti za likovno umetnost v Skopju (Oddelek za kiparstvo). Njegove monumentalne bronaste skulpture krasijo številne makedonske trge, med njimi kip Aleksandra Velikega v Prilepu ter skulpturi konjenikov, makedonskih narodnih herojev Goceta Delčeva in Dameja Grueva v središču prestolnice Skopje. Skulpture človeških figur, kot najvišji izraz moči neke civilizacije, so od nekdaj upodabljale bogove in heroje, medtem ko kipi Bašeskega upodabljajo preprostega navadnega človeka, ki v svoji želji, da preseže samega sebe, prevzame vlogo superčloveka. Žarko Bašeski je trenutno član Društva likovnih umetnikov Makedonije (DLUM). Njegova dela so bila predstavljena na številnih mednarodnih razstavah. Zanje je prejel več nagrad, mnoga med njimi so del zasebnih zbirk v Makedoniji in drugod po svetu.   

http://zarkobaseski.net/biography.htmlEU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap