RIGUSRS (SI)


Slovenski mediteranski meter
1997

Raziskovalni inštitut za geo-umetniško statistiko Republike Slovenije (RIGUSRS) je deloval leta 1997. Sodelavci inštituta: Vuk Ćosić, Irena Woelle in Alenka Pirman

Umetnike iz Slovenije se lahko uvrsti v različne geopolitične okvire, odvisne od trenutnega interesa ali mode. V eni od identitetnih različic smo lahko prepoznani tudi kot – mediteranski. Leta 1997 je prijateljska in ustvarjalna trojka (Irena Woelle, Vuk Ćosić in Alenka Pirman) to lahko prenesla le na tak način, da je položaj preučila s pomočjo Raziskovalnega inštituta za geo-umetniško statistiko Republike Slovenije. K sodelovanju smo pritegnili številne sodelavce (mdr. Boruta Brumna in Lutherja Blissetta) in nastali sta drzni pobudi: prva je prispevala k definiciji tipologije in topologije slovenskega mediteranskega umetnika, druga pa se je zavzela za mednarodno uvedbo nove merske enote – slovenskega mediteranskega metra (SMM). Slednja temelji na dolžini slovenske obale, ki še danes znaša 46,6 kilometra. Pobudi sta naleteli na precejšnje zanimanje in še tlita, zato so zanamcem še vedno na voljo RIGUSRS-ova strokovna gradiva, merilni trakovi in začasni mobilni etalon SMM.

http://www.ljudmila.org/~vuk/rigusrs/EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap