Julijana Božič (SI)


Hinavci
2010
svinčnik in akvarel na papirju
70 x 100 cm

Jeza
2010
mešana tehnika
70 x 100 cm

Deli sta nastali kot ilustraciji zapisov na temo Dantejeve Božanske komedije z naslovom Od Pekla do pekla, interpretacije Dantejevega Pekla, kakor jo je zapisal Petja Janžekovič.

»Dantejeva Božanska komedija je danes sprejeta kot matematični aksiom ali pravzor za celotno moderno pesništvo, celo za umetnost kot tako. Zakaj? Ker umetnost prikazuje tisto skrito, zaprto, zamejeno v duhu posameznika, medtem ko duh sveta vodi do neomejenega, neskončenga in s svojo razdiralno silo prebija vse ograde razuma, je že na prvi pogled jasno, da mora umetnik vstopiti prav v to protislovno razmerje ter poskušati absolutno svobodno ločevati »pleve od zrnja«, torej iz mešanice epohalnih dogodkov izluščiti tiste trajne, sintetizirati človeške značilnosti v najpomembnejše like, v heroje (kot bi rekel Hegel), hkrati pa svoji umetnini z lastno genialnostjo vdihniti nujnost na sebi in občo veljavo v obliki mita.« (Petja Janžekovič)

http://julijanabozic.com/1542996

 

Julijana Božič (1980) je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pod mentorstvom profesorjev Emerika Bernarda in Hermana Gvardjančiča. Mentor diplomske naloge je bil profesor Borut Vogelnik. Na Univerzi za umetnost in oblikovanje Ion Andreescu v Cluj Napoca v Romuniji se je udeležila študentske izmenjave. Je članica društva DLUSP – Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske. Ilustrirala je za študentski časopis Tribuna in revijo Razpotja ter druge naročnike. Razstavljala je doma in v tujini ter na piranskem ex-tempore in na Majskem salonu v Narodnem muzeju v Ljubljani. Sodeluje pri različnih projektih, delavnicah in seminarjih. Od leta 2007 opravlja restavratorska dela po Sloveniji in sodeluje pri obnovi fresk in štukatur.EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap