Jože Slaček (SI)


Pripovedniška platforma
(zgodbe priseljencev, ki živijo v Mariboru)
2014–16

Projekt se postopoma uresničuje od leta 2014 kot primer povezovanja, vključevanja in bogatitve sodobnih kulturnih sredin, ki nastajajo s porastom priseljevanja. V Sloveniji in Mariboru od nekdaj živijo pripadniki različnih kulturnih in etničnih skupin ter manjšin. Pripovedniška platforma vključuje migrante iz različnih krajev sveta, ki trenutno živijo v Mariboru. Glavni cilj projekta je evidentirati, vizualno obogatiti ter na različne načine prezentirati zgodbe pripovedovalcev – priseljencev v Mariboru: mite, legende ali ljudske pripovedke iz njihovih domovin. Sodeluje pet pripovedovalcev, ki so povedali pripoved v svojih jezikih, v angleščini in slovenščini. Zgodbe so podane na delavnicah, kjer so zvokovno posnete in predstavljene z uporabo različnih materialov (lutke, kolaže, risbe, rekvizite) ter evidentirane v kratkih videih. V zgodbah priseljencev poslušalci / gledalci doživijo arhetipske teme in povezanost z globalnimi univerzalnimi miti, kar je korak do razumevanja drugačnih kultur. Projekt je inovativen v povezovanju pripovedovanja zgodb in rabe tehnologije za predstavitev: kratke zgodbe kot zvočni zapis, radijsko predvajanje, knjiga slikanica z uporabo AR kod, animirani filmi.

Jože Slaček, zasnova in vizualna izvedba projekta
Tanja Cvitko, urejanje in kordinacija s sodelujočimi pripovedovalci zgodb
Gregor Rojko, programiranje in tehnična izvedba projekta

 

Zavod za kulturo Naključje 7 izvaja programe in prireditve, ki v najširšem pomenu predstavljajo ustvarjalnosti, ki so vezane na uporabo računalniških in medijskih tehnologij – video, 3d, animirani projekti, igre in zvok. Izvaja pa tudi programe povezovanja umetnosti in znanosti – družboslovnih in naravoslovnih.

Jože Slaček je koordinator programov, grafični oblikovalec in mentor ter ustvarjalec na področju videa, animacije, multimedije. Iniciator Mednarodnega festivala računalniških umetnosti v Mariboru. Prvi v Sloveniji redno izvaja dejavnosti s področja intermedijskih umetnosti (od leta 1994), organizira predavanja, projekcije, razstave in festivale. Pomaga pri nastajanju produkcij in izdajanju knjig (Kiberfeminizem, V drobovju računalnika, Stelarc, Prihodnost računalniške umetnosti – 10 let MFRU). Vodi in je občasni selektor festivala MFRU, od leta 1995 do 2008. Sodeluje pri nastajanju hiperfilma mfru in izgradnji arhiva festivala računalniških umetnosti. V letu 2009 izvaja projekta mfruTV-spletna televizija, Prodajalna robotov in Virtualni organizmi. Organizacijsko in avtorsko sodeluje pri izvedbi projektov VR – prostori in oblike, hiperFasada, Muzej robotov (skupaj z Meto Kordiš in Umetnostno galerijo Maribor), nanoUmetnost in Kibernetično gledališče.

Tanja Cvitko (1980) je ustanoviteljica amaterske študentske gledališke skupine (2000), ustanoviteljica in predsednica (2005–2009) Društva ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije Prizma, urednica 13 številk društvene revije Neskončnost, organizatorka in moderatorka literarnih večerov ter multimedijskih predstavitev v okviru društva, odnosi z javnostmi za projekte društva (TV, radijski in časopisni intervjuji), soorganizatorka in koordinatorka tridnevnega festivala fantastike Konfuzija (Sečovlje, 2007 in 2008), mentorica pri delavnicah za mlade, predsednica Kulturno umetniškega društva Zid na meji, Kozjak pri Ceršaku (2011–2013).

Gregor Rojko (1980) že več let deluje na različnih grafično oblikovalskih spletnih ter kulturnih področjih. Ukvarja se z grafičnim oblikovanjem vseh vrst tiskovin ter pripravo za tisk za revije, knjige, plakate, letake, oglase in celostne grafične podobe. Opravil je tečaj za mednarodno poklicno kvalifikacijo NPK za izdelovalca spletnih strani. V sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Maribor, Kulturnim inkubatorjem je sodeloval pri različnih delavnicah ter predstavitvah iz 3D tiskanja. Na področju računalništva montira video, obdeluje fotografije, izdeluje digitalne grafične podobe in je vsestranski informatik.EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap