Bureau d’Etudes (FR)


World government
2013

– infografika

Bureau d´Études sta ustanovila pariška umetnika Léonore Bonaccini in Xavier Fourt.

Zadnjih nekaj let se skupina ukvarja s produkcijo kartografskih prikazov sodobnih političnih, družbenih in ekonomskih sistemov. Vizualne analize transnacionalnega kapitalizma temeljijo na poglobljenem raziskovanju in so običajno predstavljene javnosti v obliki zidnih poslikav velikih formatov. Gre za vizualne reprezentacije vzajemnih odnosov in soodvisnosti med globalnimi konglomerati. Z razkrivanjem tistega, kar običajno ostaja nevidno ter s kontekstualizacijo na videz nepovezanih elementov znotraj širše celote nam vizualni zemljevidi interesov in sodelovanj razkrivajo nov simbolični pomen nevidenega in skritega.    

An Atlas of Agendas je politični, družbeni in ekonomski atlas, ki javnost seznanja z družbeno-političnimi strukturami moči ter opozarja na aktiviranje alternativ, ki bodo koristile tako posamezniku kot tudi stanju skupnih dobrin. Publikacija zajetnega formata s panoramskim odpiranjem je v teoretičnem smislu hkrati poglobljena in dostopna in je pravi atlas za novo, emancipirano obliko državljanstva ter knjiga, ki s pridom izkorišča prednosti infografike od lokalnega do globalnega nivoja in nazaj.     

The Laboratory Planet No. 5, 2016

Issue 5 • Alien Capitalism: xenopolitics of the anthropocene
Številka 5 • Tuji kapitalizem: ksenopolitika v antropocenu

Besedila Bureau d’études, Keith A. Spencer, Špela Petrič, Ewen Chardronnet, Aliens in Green, Donna Haraway, Helen Hester, Émilie Notéris, Konrad Becker, Pablo de Soto, Eugene Thacker, Alejandra Pérez Núñez, Matteo Pasquinelli, Deborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro

Peta številka je izšla 4. februarja 2016, v okviru festivala Transmediale v Berlinu. Ko-produkcija: PING (Nantes), Jeu de Paume (Paris) ter množično financiranje prek platforme Goteo.
 

http://laboratoryplanet.org/EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap