Ana Pečar (SI)


Past za valove
2016
video

... voda kot ultimativna prenašalka spominskih informacij, gibanja, njene vloge v vseh obredjih (tako religijoznih kot pred-religioznih)

 

Ana Pečar (1977) je video- in intermedijska umetnica. Udejstvuje se kot organizatorka javnih dogodkov, preko katerih komunicira umetniške in kolektivne tokove. Formalno izobrazbo je pridobila na Univerzi v Mariboru ter na Corcoran School of Art (ZDA), raznovrstna dodatna znanja pa je osvojila s sodelovanjem na številnih delavnicah in rezidencah. Kot umetnica želi ta položaj izkoristiti kot orodje za prodor onkraj konstruirane realnosti, kakršna dozdevno obstaja v tem prostoru in času. Raziskuje sled poti človeštva, ki je ne dojema kot premico trajnega napredka, marveč kot zanko stalnega vračanja k bazični naturi. V zadnjem času se posveča raziskovanju dediščine, ki se je s pomočjo ustne tradicije ohranila v odmaknjenih predelih Slovenije do 20. stoletja. Na ta način skuša relativizirati brezpogojni sistem vrednot, v katerem smo se znašli.

www.anapecar.com

 EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap