antiAtlas of Borders (FR)


Isabelle Arvers
Heroic Makers vs Heroic Land

2016
– video machinime / video machinimas

Isabelle Arvers je avtorica, kritičarka in neodvisna kustosinja. Obseg njenega dela posega v polje nematerialnega in obravnava razmerja med umetnostjo, video igrami, spletom in novimi oblikami podob, povezanimi z omrežjem in digitalnimi podobami. Je specialistka za oblikovanje t. i. machinima programov (machinima so filmi, podprti s tehnologijo video iger), ki jih od leta 2005 oblikuje za razne festivale in muzeje v Franciji in drugod po svetu.

http://www.antiatlas.net/blog/2016/03/25/heroic-makers-vs-heroic-land/

Od leta 2009 organizira delavnice machinime za mlade in študente umetnosti. Za njo je več kot sto delavnic, ki jih je izvedla v Franciji in drugod po svetu. Prvi machinima video je režirala leta 2012, za njim pa še številna druga video dela, podprta s tehnologijo igralnih pogonov. V letu 2016 sodeluje s plesalcem Tidianijem N’Diayem pri oblikovanju plesnega performansa in nove machinime, imenovane Bazin. S pianistko Nathalie Négro (PianoAndCo) pa v gledališču Salins v Martiguesu v Franciji pripravlja skupni projekt Cross by, v katerem se omenjena tehnologija kombinacije filma in video iger prepleta s klavirsko glasbo.

www.kareron.com/isabelle-arvers/
www.isabellearvers.com

 

Joana Moll & Cédric Parizot
Virtualni čuvaji / T
he Virtual Watchers
2016
– interaktivna spletna instalacija

Virtualni čuvaji je projekt v trajanju, ki nastaja na presečišču umetnosti, raziskovalnega dela in tehnologije ter obravnava vprašanje dinamike t. i. množičnega izvajanja oz. moči množic (crowdsourcing) na državnih mejah. Osredotoča se na komunikacijske izmenjave, ki so se dogajale v okviru neke Facebook skupine, ki jo tukaj v interesu ohranjanja anonimnosti imenujemo RedServants (rdeči služabniki). Gre za skupino ameriških državljanov, ki so prostovoljno nadzirali ameriško-mehiško mejo, s pomočjo spletne platforme, ki je prikazovala žive posnetke televizijskih kamer zaprtega kroga (CCTV kamere). Deklarirani cilj te operacije je bil prepričati državljane, naj sodelujejo pri zmanjševanju obmejnega kriminala in nelegalnega vstopanja priseljencev v Ameriko. Umetniško delo tako predstavlja interaktivno okno, preko katerega lahko javnost spremlja pogovore, šale in postopke izpraševanja skupine RedServants. Na ta način poudarja, kako čustvena vpletenost in sodelovanje teh ljudi delujeta kot bistven mehanizem pri konstrukciji in legitimizaciji post-panoptičnega sistema, hkrati pa izpostavlja nefunkcionalnost obstoječih sistemov, ki ne uspevajo zagotavljati učinkovitega nadzora nelegalnih prestopov meje.

http://www.virtualwatchers.de/

Joana Moll je umetnica in raziskovalka iz Barcelone. V svojih delih kritično preizprašuje kako postkapitalistične pripovedi vplivajo na alfabetizacijo strojev, ljudi in ekosistemov. Osrednje teme, ki jih obravnava, so komunikacijske tehnologije, emisije CO2, virtualni nadzor državljanov ter jezik. Razstavljala je v številnih muzejih, na festivalih, univerzah, z objavami v publikacijah po vsem svetu. Je tudi članica transdisciplinarnega raziskovalnega projekta Antiatlas of Borders ter soustanoviteljica organizacije Institute for the Advancement of Popular Automatisms. Predava na Vic School of Art in deluje v okviru laboratorija VIT Lab (Barcelona).

http://www.janavirgin.com

Cédric Parizot je raziskovalec na področju antropologije pri raziskovalnem inštitutu (Institute of Research and Studies of the Arab and Muslim Worlds, CNRS/Aix Marseille University). Vsebinsko se njegovo raziskovalno delo med drugim osredotoča na vprašanja mobilnosti in mehanizmov za nadzorovanje državnih meja v izraelsko-palestinskem prostoru. Od leta 2011 seluje kot koordinator projekta antiAtlas of Borders. Skozi integracijo umetniških praks in digitalnih tehnologij v etnografsko raziskovalno delo skuša kritično prevrednotiti lastne prakse modelizacije znanja.

Tehnični razvoj: Ramin Soleymani

Neodvisni razvijalec programske opreme in medijski umetnik. Nekaj časa se je ukvarjal z raziskovalnim delom na področju računalništva, nato pa se začel posvečati odprtemu izobraževanju in hekerski kulturi v Berlinu. Verjame, da pade tudi slonokoščeni stolp znanosti, če le dovolj dolgo z mezinčkom drezaš vanj na istem mestu.

 

Fotografije portretov: Sonia ChanelEU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2022 © KIBLA | Cookies | Sitemap