Konferenca "Migracije kot humanistični in umetniški izziv"

KIBLA PORTAL, četrtek, 17. 11. 2016, pričetek ob 17. uri

Mednarodne konference Risk Change "Migracije kot humanistični in umetniški izziv" se bodo z avtorskimi prispevki udeležili mednarodno priznani kuratorji s področja sodobne umetnosti: Barnabas Bencsik, neodvisni kurator (HU), Ghislaine Boddington, kreativna direktorica body-data-space (UK), Henriette Horny, neodvisna kuratorica in umetnostna kritičarka (AT), Sanja Kojić Mladenov, kuratorka v Muzeju za sodobno umetnost Vojvodina (RS), Peter Tomaž Dobrila, producent, tekstopisec in kurator (SI), Sabina Salamon, kuratorka v Muzeju za moderno in sodobno umetnost Rijeka (HR) in Rasa Smite , so-ustanoviteljica E-LAB/RIXC, iz Rige kuratorka, urednica in raziskovalka (LT).

Termin migracija je nekje ob prehodu v novo tisočletje izgubil svojo pozitivno konotacijo v smislu možnosti in svobode gibanja, premikov iz ene v drugo točko ali zamenjave enega za drugo okolje. Migracija je danes povezana izključno z diskurzom gospodarja, ki v imenu šibkega določa ne le možnosti, ampak celo pravice do svobodnega gibanja in delovanja. Omejevanje odprtih prostorov z bodečo žico v polje humanistične razprave vnaša zanimivo noto, namreč tisto o kategoričnem imperativu: deluj tako, da bo maksima tvojega delovanja zakon za vse. Evropski humanistični duh je s tem na hudi preizkušnji: slediti Kantovi maksimi svobode kot obči ali pa jo reprezentirati kot maksimo »svobodnih« – ki pa je hipokritična in sebična.EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap