Špela Petrič, predstavitev instalacije

Petek, 11. 11. ob 18. uri
MMC KIBLA

Vodeni ogled projekta Fitoteratologija Špele Petrič.

Fitoteratologija
2016
– instalacija
inkubatorji s fitopolutani (rastlinski zarodki, informiranimi s človeškimi hormoni)

Avtorica: Špela Petrič
Oblikovanje: Miha Turšič
Inženiring in realizacija: Scenart, d. o. o.
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS; MMC KIBLA, Maribor; Creative Industries Fund NL; Zone2Source, Amsterdam; Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam; Waag Society, Amsterdam; Sylvius Laboratory, Leiden
Znanstveni nadzor: dr. Remko Offringa, Omid Karami
Zahvala: Henrik Cornelisson van de Ven

V projektu Fitoteratologija novomedijska umetnica Špela Petrič raziskuje možnost pristne interakcije med človekom in rastlinami, ki bi jo omogočale organske molekule, kot trans-specijske prenašalke informacij. Somatske rastlinske zarodke iz rastlinskih tkivnih kultur želi gojiti in vitro s pomočjo spolnih hormonov iz lastnega urina. Povedano drugače, zanima jo rastlinski zarodek, čigar razvoj so deloma sprožili človeški hormoni.
Medsebojna kognicija med umetnico in rastlino, ki jo goji kot tkivno kulturo, se odvija na nivoju telesnih snovi, ki vplivajo na fenotip rastline. To omogočajo konvergentne točke na signalnih poteh obeh organizemskih tipov, kjer se sicer pozabljena evolucijska povezava med rastlinami in človekom še ni izgubila.
Projekt ne vključuje nikakršnih gensko spremenjenih organizmov, procesov genske manipulacije ali toksičnih snovi, zato ob razstavi ne potrebuje posebnega dovoljenja.

 

Špela Petrič (1980) je na področju biometnosti kontinuirano aktivna že več kot 5 let. Kvalificiranost za delovanje na področju bioumetnosti izkazuje z doktoratom iz biokemije in molekularne biologije ter magisterijem iz transmedijev. V zadnjih dveh letih je ustvarila 7 intermedijskih projektov, ki so bili razstavljeni na 22 referenčnih prizoriščih doma in v tujini v sklopu samostojnih in skupinskih razstav ter festivalov (pregledna razstava 2005–2015 MSUM (SI), Abandon Normal Devices (UK), Ars Electronica (AT),Touch Me Festival (HR), Freies Museum (D), Wonderlab MSUV (XS), Superconduction (LV), MU (NL).
Je dobitnica prestižne Bioart and Design Award, častne omembe na Prix Ars Electronica, v izboru žirije na tekmovanju Core22, dobitnica častne omembe na BIO50 ter nominacije za nagrado OHO. Živi in dela v Ljubljani.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap