Mi. Predstavitev 17. edicije festivala Pixxelpoint, Nova Gorica Rene Rusjan

Petek, 11. 11. 2016 ob 19. uri

Novogoriški mednarodni festival Pixxelpoint je v svojih 17 letih že večkrat zamenjal podnaslov, ki ga označuje in usmerja: od festivala računalniške umetnosti, pa digitalne in medijske ter novomedijske; in se letos spet pojavlja z novo usmeritvijo. Kuratorka letošnje edicije festivala, Rene Rusjan, se je odločila za festival sodobnih umetniških praks, ki festival odpira širšemu kontekstu, brez fokusa na medije. Posebnost letošnje edicije je posebej dolg in razvejan proces, skozi katerega že več mesecev povezuje sodelujoče v njem. Umetnike v sodelovanju z drugimi umetniki in s študenti umetnosti, z znanstveniki ter laboratoriji in raziskovalnimi centri Univerze v Novi Gorici, z lokalno skupnostjo, v raziskovanju specifik obmejnega življenja v luči mednarodnih tokov, vse to na križiščih med umetnostjo, znanostjo in družbo ter vsakdanjim življenjem. Festival Pixxelpoint bo letos med 2. in 9. decembrom 2016.

Rene Rusjan je vizualna umetnica, profesorica in direktorica programa Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Njeno delo je vedno sredstvo za komunikacijo v širšem smislu. Medij / pristop / metodo izbira glede na kontekst in situacijo, pa naj bo to instalacija, javni socialni projekt, participativno dejanje, video ali interaktivni digitalni kos, pisna korespondenca, članek, zvočno delo, čitalnica, delavnica. Umetnost raziskuje skozi prizmo njene vloge v naših življenjih, kot orodja za vzpostavljanje komunikacije med nami samimi, različnimi nivoji družbe, odnosa do zgodovine in sedanjosti, relacij med različnimi disciplinami, razumevanju drugega.

Samostojna umetnica do 2009; soustanoviteljica KD Galerija GT (1988); soustanoviteljica in programska vodja Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart (1994) ter soustvarjalka naslednice, Visoke šole za umetnost (2009), sedaj Akademije umetnosti (2016) Univerze v Novi Gorici in njenih programov, kjer je od 2009 zaposlena kot direktorica programa in profesorica sodobnih umetniških praks.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap