D'SUN, W.A.R. Who Argues Reality?

VJ performans
Petek, 11. 11. 2016, ob 22.00

Intermedijski VJ performans W.A.R. Who argues reality? pomeni odmik od klasičnega DJ seta v angažirani, politično nekorekten performans, s katerim D'SUN vzpostavlja parcialni – torej subjektivni –  vzporedni svet. Omejenost izraznosti tehnologije na tehnično povezanost objekta in subjekta s pomočjo paradnih konjev sodobne DJ/VJ instrumentalistike v performans je nadgrajena z vdorom realnega: z dializnim aparatom, s pomočjo katerega subjekt v performansu ne kreira zvoka, temveč z njegovim delovanjem vzpostavlja vsakič znova pogoje za realno bivanje, ki naj ta zvok sploh omogočijo.

Razsežnost omenjenega povezovanja realnosti in fikcijskega presežka, po-ustvarjenega s pomočjo sodobnega multimedijskega aparatusa, je prav v nujnosti ponovitve realnosti: medtem ko performans od umetnika zahteva prisotnost, angažiranost in kreativnost, je W.A.R. perforiran s krvnim posegom, transplantacijo osnovne življenjske tekočine, ki na eni strani onemogoča mobilnost subjekta, po drugi mu pa ravno s pomočjo participativne tehnologije recipročno vrača življenje.

W.A.R. je performans, ki z direktnim – izrazito kliničnim – pristopom k povezovanju avdia, videa, navidezne resničnosti in realnosti ne le teoretično, temveč z uporabo dializno medijske aparaturne instalacije tudi do »smrti« vzpostavlja eksploatirani stik med Hic in Nunc.

Tukaj ni zdaj – tu je vedno že prej.
Zdaj je zato na vekomaj onkraj.
W.A.R.

(Artists&Poor's)

 

Damir Pečnik aka D'SUN je rojen 1974 na Ptuju. Na glasbeno sceno se je po petletnem premoru vrnil leta 2013 z nastopom na KIBLIX-MFRU, letos pa se predstavlja z DJ/VJ performansom. Fuzija funka in eksperimentalne glasbe, nadgrajena z Damirjevim značilnim kreativnim nabojem, ki obiskovalcem ježi kožo, bo ob kolaborativnem trčenju z digitalnim vizualnim svetom na svojstven način osmislila letošnjo temo festivala.

EU KULTURA

Projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.
Podpirata nas tudi Mestna občina Maribor in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
„Podpora Evropske komisije pri izdelavi te komunikacije ne pomeni nujno tudi podpore njene vsebine, saj le-ta odraža samo mnenja avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za to,
kako se podatki iz publikacije (komunikacije) nadalje uporabljajo.“


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap