Aphra Tesla (SI)


Aphra Tesla Operating System 2016 / APH (Anatomija Prostora Hrupa)
zvočno-vizualno-kiparska instalacija

Prerez, razrez in sežetek kontinuiranega interdisciplinarnega sodelovanja Aphra Tesla Operating System z dr. Blažem Koritnikom (»Aphra Tesla ima nenavadne in za raziskave s področja nevroznanosti zanimive in specifične karakteristike možganskega valovanja (telekognicija, transpersonalnost), ki pomenijo presežno vrednost tako v nevroznanosti kot v interdisciplinarni uporabi umetniških sistemov.« Oddelek za nevroznanost / organizacija SiNAPSA) in Nevenom M. Agalmo (Dodecahedragraph/Ontervjabbit/Cadlag/HuxDexAA) v obdobju 2011 do 2016.

Fokus raziskovanja so nevroznanstveno objektivizirani odrski performansi v navezavi s filozofijo/teorijo manipulacije zvoka. Umetniški projekt APH, v tokratni ediciji, preizprašuje mejo med slišnim, vidnim in možganskim. Osnovni teoretski konstrukt se tokrat giblje na ravni, ki vključuje razmerje med prostorom hrupa/zvoka in hrupom/zvokom prostora. Sám zvok se obenem tretira kot specifičen prostor v samem prostoru, ki znotraj njega samega prostorsko-časovno preoblikuje prostorskost, ki jo zaznavamo kot določeno zunanjost; prostor-zvoka/hrupa pa ni samo zunanji prostor zaznavanja nekega prostora in njemu pripadajoče prostorsko-časovne komponente, temveč je prostor-zvoka tudi minimalen element, ki se določa skozi lastno prostorsko-časovno kategorijo/percepcijo v danem oživčenju možganskega/cerebralnega korteksa.

Razmerje med obema prostoroma zvoka je v razmejevanju, mejniku med znotraj in zunaj, ki zvoku, in s tem seveda prostoru-zvoka in njegovemu dejanskemu izvoru, podeljuje svojo akuzmatično vrednost. Zvok/hrup se ne nahaja zgolj v zunanjem ali notranjem prostoru, temveč se giblje med obema prostoroma, je obenem svoj lastni prostor-gibanje med dvema prostoroma prostoro-časenja.

Razspolni Subjekt oziroma veliki Drugi, ki to gibanje zapolni/vizualno upodobi, kot nekakšno ruho zvočno-prostorske (ter vice versa) resnice, je APHroid – kipec/artefakt/podoba/element, ki skoz svojo 'naključno-nujno' upodobitev/postavitev, vizualno transplatira kategorijo prostora-čásenja v zamrznjeno podobo, simbol svoje lastne anatomije prostora-hrupa.

APHroid kot 7-kratni odlitek pričujoče instalacije je odvod projekta naveze Aphra Tesla/Aleksandra Kostič, leitmotiv Kiblix-a 2016.

https://sl-si.facebook.com/AphraTeslaOperatingSystemIncorporated

 

Aphra Tesla (1977) je leta 2010 magistrirala iz videa in novih medijev na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Kot intermedijska umetnica sodeluje z ustvarjalci iz različnih področjih umetnosti, znanosti in filozofije. Leta 2011 predstavi v novomedijskem mestu Trbovlje magistrsko razstavo Podoba jezika (samo)spremembe. V letu 2012 v MMC KIBLA predstavi novi interdisciplinarni intermedijski kontinuiran noise projekt Aphra Tesla Operating System v sodelovanju z Rokom Koritnikom in Blažem Koritnikom (predstojnikom oddelka za nevroznanost Ljubljana). Trenutno živi in ustvarja v Mariboru. Ukvarja se predvsem s pisanjem poezije, gledališkim performansom, noisom, mikrotonalno glasbo, ter elektronsko, vokalno/noise manipulacijo v zasedbah oz projektih HuxDexAA ter IFTA (I Fuck Them All). Sodeluje z umetniki: Neven M. Agalma, Cameron Bobro, Ivan Peternelj, Svetlana Makarovič in drugi.


EU KULTURA

Project RISK CHANGE (2016–2020) is co-funded by the Creative Europe Program of the European Union.
The project is also supported by the Municipality of Maribor and the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia.
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


2021 © KIBLA | Cookies | Sitemap